Românii vor primi bani de la stat! Decizia intră în vigoare de la 1 iulie

Românii vor primi bani de la stat! Decizia intră în vigoare de la 1 iulie

De la 1 iulie 2022, oamenii vor beneficia de o alocație de hrană, sub forma tichetelor de masă pe suport electronic.

Guvernul României a aprobat, joi, la propunerea oficială a Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, o serie de măsuri noi privind asigurarea asistenței medicale începând cu aprilie întrucât acum expiră valabilitatea unor documente medicale.

„Evaluarea și tratarea pacienților confirmați cu COVID-19 continuă în cadrul centrelor organizate în spitalele, unde pacienții vor beneficia de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, suportate din fondurile aferente asistenței medicale spitalicești și decontate prin tarif pe serviciu medical-caz.

Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor care au avut un rezultat pozitiv la testul efectuat pentru detecția virusului SARS-CoV-2 se realizează de către medicii de familie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate”, a informat Ministerul Sănătății.

„Începând cu data de 1 iulie 2022 activitatea de vaccinare împotriva COVID 19 se realizează exclusiv prin cabinetele de asistenţă medicală primară, în cadrul programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății. Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare beneficiază de o alocație de hrană, în valoare totală de 100 lei, sub forma tichetelor de masă pe suport electronic, care se achiziționează de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și se distribuie centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie, ambulatoriilor de specialitate sau autorităților publice locale”, a completat Ministerul Sănătății.

Deși starea de alertă a fost eliminată în martie 2022, rămâne valabilă facilitatea dezvoltată în pandemie. Astfel că medicii de familie și medicii din ambulatoriul clinic de specialitate pot acorda consultații medicale la distanță pacienților cu afecțiuni cronice și boli cu potențial endemo-epidemic.

De asemenea, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi și logopezi se pot acorda la distanță în continuare. Acest tip de servicii se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate.

În plus, investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților infectați cu Sars-Cov-2, după externarea lor din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice se efectuează în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data solicitării lor.

 
Potrivit Ministerului Sănătății, investigațiile paraclinice trebuie făcute, chiar dacă furnizorul aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile lunare contractate la momentul solicitării; pentru decontarea contravalorii lor, sumele contractate inițial se suplimentează prin acte adiționale.

În plus, pentru a asigura accesul neîntrerupt la tratament al pacienților cu afecțiuni oncologice, serviciile medicale spitalicești de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, precum și serviciile de radioterapie cuprinse în programele naționale de sănătate finanțate de CNAS se acordă GRATUIT tuturor pacienților care au nevoie de tratamentele respective.

Decontarea contravalorii lor se face de casele de asigurări de sănătate, suplimentând sumele contractate inițial cu furnizorii de servicii medicale, prin acte adiționale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.

În cadrul Programului național de supleere a funcției renale, finanțat de CNAS, bolnavilor care suferă de insuficiență renală cronică li se asigură tratamentul continuu și gratuit prin decontarea de către casele de asigurări de sănătate a ședințelor de dializă, suplimentând sumele contractate inițial cu furnizorii de servicii medicale, prin acte adiționale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat, potrivit capital.ro.

Comenteaza