Sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul Ortodox, astăzi. Ce rugăciune este bine să rostești astăzi

Sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul Ortodox, astăzi. Ce rugăciune este bine să rostești astăzi

Pe data de 7 august, are loc o sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul Ortodox, Sfânta Teodora de la Sihla.

Sfânta Teodora de la Sihla, această floare duhovnicească și mireasă a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânători – Neamț, din părinți binecredincioși și iubitori de Dumnezeu. 

An de an, la data de 7 august, creștinii ortodocși celebrează Sfânta Teodora de la Sihla. Această sărbătoare de luni este marcată în calendar cu cruce neagră.

Mai mult, în această zi, Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Teodora de la Sihla, supranumită și Floarea Duhovnicească a Moldovei, asta după ce, la data de 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a recunoscut sfințenia acesteia.

"O, Prea Cuvioasă Maică Teodora, care din copilărie pe Hristos L-ai iubit și pentru dragostea Lui în toată viața ta te-ai nevoit; multe nevoințe și ispite ai suferit și în viața cea pustnicească, cu darul lui Dum­nezeu, ai sporit. Cu mulțimea înfrânării și a lacrimilor celor duhovnicești, sufletul tău l-ai luminat și în singurătatea pustiei cu isprăvile faptelor tale celor bune ai strălucit. Pustia Sihlei cu viața ta o ai sfințit și pildă sihaștrilor te-ai făcut. Iar Prea Bunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfințenia vieții tale a des­coperit-o și ca pe o comoară ascunsă lumii te-a arătat.

De aceea, și noi nevrednicii, cu evlavie și cu credință, cerem sfintele tale rugăciuni și te chemăm: roagă-te Prea Înduratului nostru Mântuitor, ca și noi păcătoșii în vremea vieții noastre și în vremea sfârșitului nostru să do­bândim mila și mântuirea Lui, spre a slăvi și a ne închina în veacul de acum și în cel viitor Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!", aceasta este rugăciunea pe care trebuie să o rostești astăzi.

Cât despre Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, aceasta a fost prima sfântă de origine română care a fost canonizată. Ea este sărbătorită în fiecare an la dată de 7 august, conform Calendarului Ortodox.

Mai mult, Sfânta Cuvioasă Teodora s-a născut în perioada în care Vasile Lupu era domnitor, iar mitropolitul cărturar Varlaam Moțoc slujea. Aceasta a fost fiica armașului cetății Neamț, Ștefan Joldea, boier care deținea rangul de comis, potrivit spynews.ro.


 

Comenteaza