Calendar Ortodox 2 martie. Ce sfinți se sărbătoresc astăzi

Calendar Ortodox 2 martie. Ce sfinți se sărbătoresc astăzi

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei este între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 2 martie. Zi de post.

Sfântul Teodot era originiar din Galiţia născut din părinţi creştini.

El a crescut cu învăţătură de carte şi de fapte bune şi a mers în insula Ciprului unde le arăta elinilor înşelăciunea idolească şi le descoperea necurăţia păgânească povăţuindu-i pe cale mântuirii învăţându-i să creadă în Hristos, Dumnezeul cel viu. Împăratul Liciniu începuse prigoana creştinilor şi guvernatorul Ciprului era Savin.

Când a aflat de învăţătura lui Teodot a dat poruncă să fie capturat pentru a fi chinuit dar sfântu-l prinzând de veste i-a ieşit în întâmpinare, ba mai mult l-a şi certat pe guvernator pentru credinţa lui greşită. Acesta s-a înfuriat şi pe loc a dat ordin să fie bătut.

Când l-a auzit rugându-se la Hristos acesta râdea de el zicându-i că se amăgeşte şi că-l va bate până se va închina la idoli, dar oricâte chinuri a îndurat el la Hristos nu a renunţat deloc.

L-a bătut şi l-a jupuit, l-a pus pe pat de fier şi a făcut focul dedesubt, iar Teodot îi mulţumea lui Hristos şi îi aducea slavă lui Dumnezeu.

Apoi Savina a poruncit să i se bată cuie în tălpi şi să fie forţat să mărşăluiască prin cetate iar el alerga şi îi învăţa prin exemplul său ce este dragostea faţă de Hristos. În timpul ăsta împăratul Constantin cel Mare sub semnul crucii l-a învins pe Maxenţiu deşi nu avea prea mari şanse şi a dat atunci ordin ca prigoana împotriva creştinilor să înceteze pe dată.

Sfântului Teodot i-a părut rău pentru că şi-ar fi dorit să moară pentru Hristos dar s-a întors pe scaunul arhieresc din Cirene şi a mai păstorit pe creştini încă doi ani înainte să meargă la Domnul Hristos purtând şi coroana arhieriei pe lângă cea a muceniciei.

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei
 Glasul al 3-lea

Credinţa cea rea a mării ai ruşinat şi înşelăciunea închi­nării la idoli cu puterea dreptei credinţe ai rănit-o şi făcându-te ca o ardere de tot Dum­nezeiască, prin lucrarea minu­nilor tale ai ajuns cunoscut până la marginile lumii, Preasfinţite Mucenice Teodot. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne dăru­iască nouă mare milă, potrivit click.ro.

 

Comenteaza