Calendar Ortodox. Astăzi este sărbătoare mare, marcată de cruce roșie

Calendar Ortodox. Astăzi este sărbătoare mare, marcată de cruce roșie

Astăzi este sărbătoare mare pentru toți românii. În fiecare an, la această dată, creștinii sărbătoresc Buna Vestire, sărbătoare marcată prin cruce roșie în calendar.

În fiecare an, pe data de 25 martie, este prăznuită una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății – Buna Vestire.

Această zi este extrem de importantă și marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Maicii Domnului că îl va naște pe Iisus Hristos. Biblia amintește de faptul că întruparea Lui Hristos are loc după ce Maica Domnului și-a dat acordul, rostind următoarele cuvinte: ”Fie mie după cuvântul tău”.

Rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu din Acatistul Bunei Vestiri alină sufletul și ajută în momente grele

„O, Preasfântă Născătoare de Dum­ne­zeu, Fecioară stăpână, tu ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii. Și ești mai cinstită decât toa­tă făptura. Ești mirarea cea mare a în­ge­ri­lor, propovăduirea prorocilor, po­doa­ba cea aleasă a arhanghelilor. Ești întă­rirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoa­rea cea tare a călugărilor.

Ești înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioa­re­lor, veselia cea lină a mai­ci­lor. Ești în­țe­lep­ciunea și învățătura prun­ci­lor, câr­muitoarea săracilor și a vădu­velor. Ești îmbrăcăminte celor goi, sănă­tate celor bolnavi, izbăvire celor ro­biți. Tu ești liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare ne­os­te­nită ce­lor rătăciți, mergere ușoară celor călă­tori, odihnă bună celor oste­niți, aco­pe­rământ și scăpare celor asu­priți.

Ca să nu fie îm­puținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu. Ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă. Cea care te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi adu­cătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână preami­los­tivă, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspi­narea lor. Ci ne înno­iește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mul­țumire, aflându-te pe tine ajută­toa­re”, potrivit cancan.ro.

Comenteaza