Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 22 ianuarie 2021

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 22 ianuarie 2021

În această lună, în ziua a douăzeci şi doua, pomenirea sfântului apostol Timotei, ucenicul sfântului apostol Pavel.

Sfinții și-au legat atât de mult destinul personal de viața Bisericii, încât acestea nu mai pot fi separate. Se poate spune foarte ușor că viețile sfinților constituie însăși viața Bisericii. Sfântul Timotei, cinstit la 22 ianuarie, ucenicul și prietenul Sfântului Apostol Pavel, unul din sfinții pomeniți în Sfânta Scriptură, este numit în aceeași cinste cu Apostolii, ca evanghelizator de popoare și model de slujitor al Bisericii. El este unul din primii episcopi ai Bisericii.

Listra, cetatea unde s-a născut Sfântul Timotei, era situată pe drumul ce lega Tarsul Ciliciei, cetatea de origine a lui Pavel, de Antiohia Pisidiei, un important oraș din Asia Mică.

Listra era în regiune Lycaonia, iar locuitorii ei erau oameni foarte zeloși. În Listra la mare cinste erau zeii păgâni Zeus și Hermes, la ale căror temple slujeau foarte mulți preoți și se aduceau jertfe neîncetat. Cetatea Listra a fost construită din temelie de împăratul roman Octavian, care a poziționat aici o importantă garnizoană militară.

În pofida acestui lucru, elementul grecesc a devenit precumpănitor, și în vremea în care s-a născut Timotei aici se vorbeau greaca și lycaona, o limbă care a dispărut în negura vremilor.

Pavel și Barnaba, asemănați cu zeii Hermes și Zeus

Viața locuitorilor din Listra era foarte mult legată de cultul păgân. Poetul roman Ovidius amintește de o legendă care a inspirat foarte mult purtarea lycaonienilor. Conform acestei povestiri, zeii Zeus și Hermes au venit sub forma unor călători în cetatea Listra.

Ei nu au fost găzduiți de nimeni în oraș în afară de familia unui anume Baucius Filemon. Drept recompensă, zeii au transformat coliba în care familia acestuia trăia într-un templu din marmură și aur, iar pe restul locuitorilor i-au pierdut în foc.

Această legendă foarte adânc întipărită în mentalitatea locuitorilor din Listra i-a determinat să fie foarte primitori cu străinii și cu călătorii, în speranța ca nu cumva să-i supere pe zeii lor protectori, de aceea aici s-a putut stabili o foarte mare comunitate de evrei, dar și de greci.

În Listra au ajuns Sfântul Apostol Pavel împreună cu Barnaba. Aici au predicat Evanghelia mântuirii și au vindecat la porțile cetății un olog. Locuitorii acestui oraș, văzând pe cei doi și având întipărită în minte legenda cu zeii păgâni, au crezut că Pavel este Hermes și Barnaba zeul Zeus, și i-au purtat pe acești doi creștini la temple, dorind să le aducă jertfe. Cu greu Pavel și Barnaba i-au convins că ei sunt oameni, potrivit basilica.ro.

Timotei cunoștea bine scripturile vechi-testamentare

În acest mediu s-a născut Sfântul Timotei. Mama sa era evreică, iar tatăl său era grec. De copil a fost ținut departe de cultul păgân și, prin râvna mamei sale Eunike și a bunicii evlavioase Lois, a deprins foarte bine legea iudaică.

A învățat Scripturile Vechiului Testament, a învățat despre Dumnezeul lui Avraam și al lui Iacov, pe care L-a iubit. Fire sobră, Timotei a stat departe de sărbătorile păgânilor care erau în oraș, el găsindu-și de multe ori liniștea în împrejurimile stâncoase ale Listrei, unde putea medita netulburat.

Întrucât era grec, a iubit și filozofia. În multe privințe, Timotei se asemăna cu Sfântul Apostol Pavel. Amândoi cunoșteau foarte bine legea iudaică, amândoi erau învățați și erau mânați de același dor de a cunoaște cele ale lui Dumnezeu.

Întâlnirea dintre Pavel și Timotei a fost decisivă. Sfântul Apostol Pavel a predicat Evanghelia în Listra și foarte mulți dintre elini și evrei au crezut și s-au botezat. Între aceștia s-a aflat și tânărul Timotei, care a devenit imediat unul dintre ucenicii apropiați ai Sfântului Pavel.

L-a urmat pe Pavel în călătoriile misionare

Sfântul Apostol Pavel îl denumește pe Timotei ‘adevărat fiu al credinței’, arătând că relația duhovnicească dintre cei doi îi va lega toată viața. Timotei a fost lângă Pavel în timpul călătoriilor misionare apostolice din Frigia, Galatia și Misia, în orașele Troa, Filipi și Berea, la Atena.

A fost alături de Pavel în Efes, de unde a plecat într-o misiune de evanghelizare în Macedonia. Timotei a petrecut o vreme în temnița de la Roma, alături de Apostolul neamurilor. În timpul celei de-a doua întemnițări, Sfântul Apostol Pavel îi cere ucenicului Timotei să-i aducă felonul și câteva pergamente, semn că încă din vremea Apostolilor erau veșminte arhierești.

Conform tradiției, Timotei l-a cunoscut și pe Sfântul Evanghelist Ioan, iar după ce Ioan a fost exilat în insula Patmos, Timotei a fost hirotonit de Pavel episcop al Efesului. Timotei s-a bucurat de mare cinste din partea lui Pavel, care îi scrie două epistole cuprinse în Noul Testament.

Pavel îl sfătuiește pe ucenicul său cum să păstorească turma cuvântătoare a credincioșilor și face cu acest prilej și un portret al slujitorului Bisericii. Apostolul Pavel îi spune: ‘Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învățătură.

Nu fi nepăsător față de harul care este întru tine, care ți s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoților. Cugetă la acestea, ține-te de acestea, ca propășirea ta să fie vădită tuturor. Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă’ (I Timotei 4, 11-16).

Pavel îl sfătuiește pe tânărul episcop în repetate rânduri să se ferească de necurăție, de păcat și de orice întinează sufletul. În anul 80, în orașul Efes a avut loc o procesiune păgână foarte violentă, deoarece în timpul ei au murit oameni. Timotei i-a mustrat pe cei care au organizat nebunia și a încercat să oprească procesiunea păgână.

Episcopul Efesului a fost prins de păgânii mânioși care l-au bătut cu toiege, l-au târât la marginea unui drum și l-au ucis prin lovituri cu pietre. Timotei a mărturisit și în ultimele clipe ale vieții pământești dragostea pentru Biserică. A dus luptă cu păgânismul, cu minciuna și rătăcirea și a biruit prin jertfa vieții lui, întărind în credință pe creștinii care i-au păstrat o memorie vie.

Dionisie din Furna spune în ‘Erminia picturii bizantine’ că Sfântul Timotei trebuie zugrăvit în chipul unui bătrân cu barba creață, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice. (Articol publicat în săptămânalul Lumina de Duminică din data de 22 ianuarie 2012)

Comenteaza